„Įvairiaspalvė muzikos kalba‘‘

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla kviečia visus,

mylinčius bei norinčius pažinti meną vaikus ir jaunimą,

prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį.

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

„Įvairiaspalvė muzikos kalba‘‘

 

 

NVŠ PROGRAMA  „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ TVARKARAŠTIS

 

 

 

 

Tema: „Kas sieja muziką ir literatūrą?(2016 m. balandis 19 d.)

pristato Olga Šinkarenko (nuotraukos čia)


Tema: Muzika teatre, kine ir televizijoje(2016 m. spalio 6 d.)

pristato Violeta Pšchelovskaja (nuotraukos čia)

 

 

Tema: Romantizmas muzikoje ir literatūroje“ (2016 m. spalio 13 d.)

pristato Vilija Žukauskienė (nuotraukos čia)

 


Tema: Muzika ir vaizduojamasis menas“ (2016 m. spalio 20 d.)

pristato Žana Arapova (nuotraukos čia)

 


Tema: Polifonija muzikoje ir dailėje“ (2016 m. lapkričio 17 d.)

pristato Natalija Dunajeva (nuotraukos čia)

 


Tema: Muzika ant molberto“ (2016 m. lapkričio 24 d.)

pristato Leila Urmanova-Vnukova (nuotraukos čia)

 

Tema: Gala koncertas visuomenei“ (2016 m. gruodžio 15 d.)

pristato Leila Urmanova-Vnukova (nuotraukos čia)

 

Dailė (nuotraukos čia)


Neformaliojo ugdymo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ koncertas – paskaita „Instrumentinės ir vokalinės muzikos žanrai“


(nuotraukos čia)


2016 metų gegužės 12 dieną Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos salėje vyko koncertas – paskaita „Instrumentinės ir vokalinės muzikos žanrai“ iš vykdomos Neformaliojo ugdymo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ renginių ciklo. Klausytojai susipažino su vokalinės ir instrumentinės muzikos žanro istorija, kilme ir ypatumais. Mokiniai –Matvej Simonov (mokytoja Violeta Pščelovskaja), Anastasija Gubarenko (mokytoja Leila Urmanova – Vnukova), Darja Vikulova (mokytoja Natalja Dunajeva), Rostislava Kenebas (mokytoja Žana Arapova) muzikaliai ir raiškiai atliko kūrinius fortepijonui koncerto tematika. Ana Carevskaja (mokytoja Gana Dzyuban) skaitė M. Lermontovo eilėraštį. Labai jausmingai ir įtaigiai skambėjo romansai, atliekami Vilijos Žukauskienės (gitara pritarė Vladislav Pilipov), Tatjanos Antipinos ir Irinos Zacharenko (koncertmeisterė Margarita Solovieva), Olgos Šalaginovos (koncertmeisterė Olga Šinkarenko). Koncerte skambėjo liaudies dainos, kūriniai kompozitorių – B. Dvariono, F. Šopeno, F. Šuberto, Ž. Ofenbacho, S. Moniuško, P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo, A. Rubinšteino, M. Glinkos, M. Sogny, А. Petrovo.

Renginys buvo labai įdomus. Publika aktyviai dalyvavo, atsakinėjo į pateiktus klausimus, diskutavo. Renginį vedė mokytojos - Leila Urmanova – Vnukova, Tatjana Antipina, Ganna Dzyuban, Galina Jaurova, įgarsino Valdas Burokas.

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“

renginiai „Instrumentinės ir vokalinės muzikos žanrai“

2016 metų kovo 30 ir balandžio 11 dienomis Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykloje įvyko Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ renginiai, tema „Instrumentinės ir vokalinės muzikos žanrai“.

Renginio dalyviai sužinojo apie vokalinius ir vokalinius-instrumentinius žanrus: ariją,

romansą, dainą be žodžių, serenadą, barkarolę, baladę ir kitus. Vaikai išgirdo daug naujo apie šių žanrų kilmę ir ypatumus, jų pritaikymą atskirai ir stambesniuose kūriniuose. Koncerte skambėjo V. Šeinausko, F. Šuberto, R. Šumano, B. Dvariono, К. Veberio, A. Diubiuko,

P. Čaikovskio, М. Glinkos kūriniai. Renginys buvo labai įdomus. Vaikai buvo aktyvūs, atsakinėjo į klausimus, dalinosi įspūdžiais ir žiniomis. Renginio pabaigoje visi vaikai gavo saldumynų. Renginius vedė mokytojos Tatjana Antipina ir Galina Jaurova.


 

 

 

 

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ pristatymas

(nuotraukos čia)

2016 metų kovo 31 dieną Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos salėje vyko Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ pristatymas. Renginyje dalyvavo programoje dalyvaujantys mokytojai, mokiniai, tėveliai. Programą pristatė jos autorė, mokytoja metodininkė Leila Urmanova – Vnukova.

Programą sudaro du skyriai: ,,Muzika ir literatūra“ ir ,,Muzika ir vaizduojamasis menas“.Sudarytos 3 amžiaus grupės – 4-6 metų, 7-11 metų ir 12-17 metų. Programos įgyvendinime dalyvauja 34 mokiniai iš trijų Visagino mokymo įstaigų – Visagino Č.Sasnausko menų mokyklos, Gerosios Vilties progimnazijos  ir Visagino Atgimimo gimnazijos: Darja Gaškova, Anastasija Gubarenko, Gabrielius Jogminas, Natalija Krasnauskaitė, Galina Manžos, Maksim Markevič, Ana Nikolajeva, Marija Nikolajeva, Milana Nosova, Aurelija Paškelevičiūtė, Jekaterina Polomarenko, Aleksej Saržan, Ana Severina, Ignė Spulytė, Ilona Steponėnaitė, Ieva Sventickytė, Valentin Svistunov, Aleksej Ščipun, Jaroslav Ševelev, Anastasija Šinkarenko, Jaroslava Vaicekauskaitė, Emilija Veikša, Katrina Veličko, Darija Vikulova, Ksenija Trimailova, Aksinija Pazniak.

Taip pat programos įgyvendinime dalyvauja 11 pedagogų: mokytoja  Ganna Dzyuban,  vyresniosios mokytojos - Violeta Pščelovskaja, Natalija Dunajeva, Tatjana Antipina, Žana Arapova, mokytojai metodininkai Leila Urmanova-Vnukova, Olga Šinkarenko, Andrej Denisenko, Galina Jaurova, Vilija Žukauskienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui), mokytoja ekspertė Vita Pimpienė.

  • Programos idėja, paskirtis: Šiandienos informacinėje visuomenėje ypač svarbu auklėti  ir  auginti vaikus, pasižyminčius kūrybiniu  mąstymu. Kūrybiškos asmenybės neįmanoma įsivaizduoti be gerai išugdytos vaizduotės, fantazijos. Programos turinys grindžiamas plačia mokymo medžiaga, aprėpiančia įvairias meno kryptis, ir tai mokiniams suteikia galimybę suvokti įvairių kartų ir laikų dvasinę patirtį, dorines ir estetines pasaulinės kultūros vertybes.
  • Tikslas: Kūrybinio mąstymo formavimas integruotų muzikos ir dailės pamokų metu.
  • Uždaviniai: Formuoti mokinių meninį skonį; skatinti mokinių saviraišką; ugdyti kūrybinį mąstymą; lavinti vaikų vaizduotę; atskleisti mokinių kūrybinį potencialą; optimizuoti mokymosi procesą, nagrinėjant muzikos kūrinius, mokantis lietuvių valstybinės kalbos, tobulinant piešimo įgūdžius; rengti ir tobulinti muzikos, dailės, kalbos integruoto mokymo metodiką, kaupti mokomąją metodinę medžiagą; skatinti organizuotos veiklos refleksiją (mokytojų ir mokinių) formuojant būsimų veiklų pobūdį.

Programos turinys: Programos turinys grindžiamas plačia mokymo medžiaga, aprėpiančia įvairias meno kryptis, ir tai mokiniams suteikia galimybę suvokti įvairių kartų ir laikų dvasinę patirtį, dorines ir estetines pasaulinės kultūros vertybes. Šios programos turinys pateikiamas atskiromis temomis, kurios apima muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžių ir gebėjimų lavinimą. Programoje apžvelgiami įvairūs muzikos dalykai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu.

Kiekvieną antradienį ir penktadienį Visagino Viešosios bibliotekos filiale (Sedulinos al.14/3 ) programos dalyviams vyks dailės užsiėmimai, kuriuos ves Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokytojas metodininkas, dailininkas Andrej Denisenko.

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

„Įvairiaspalvė muzikos kalba‘‘

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“

dailės pamokų grafikas

 

NVŠ PROGRAMA  „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ TVARKARAŠTIS


Norinčių dalyvauti programoje vaikų ir jaunimo tėvelius (globėjus) kviečiame skubiai,

iki kovo 1 d., registruotis ir pasirašyti sutartis

Sutartis

Programa ,,Įvairiaspalvė muzikos kalba‘‘ skirta 7 - 18 metų amžiaus vaikams ir jaunimui.

Programos trukmė nuo kovo 1 d. iki gruodžio 23 d.Programos turinys grindžiamas plačia mokymo medžiaga, aprėpiančia įvairias meno kryptis, o tai mokiniams suteikia galimybę suvokti įvairių kartų ir laikų dvasinę patirtį, dorines ir estetines pasaulinės kultūros vertybes.

 

Individualiai ir grupėse vyks muzikos, dailės studijų užsiėmimai. Jų metu bus organizuojamos

diskusijos, viktorinos, žaidimai, pasirodymai, koncertai, parodos.

Šiose įvairiose veiklose vaikams bei jaunimui suteiksime galimybę realizuoti savo menines idėjas (muzikuojant, dainuojant, vaidinant), stebėti ir vertinti vieni kitus. Šios programos turinys pateikiamas atskiromis temomis, kurios apima muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžių ir gebėjimų lavinimą. Programoje apžvelgiami įvairūs muzikos dalykai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu. Ugdytiniai, susipažindami su dailininkų, poetų, muzikantų kūryba, mąsto apie žmogaus vertę šiuolaikinėje visuomenėje,etikos, moralės normas, filosofinius bei socialinius aspektus.

Visi programos dalyviai bus supažindinami su numatytomis veiklomis ir jiems bus suteikiama galimybė pasirinkti pageidaujamą užsiėmimą.

NVŠ mokytojų kvalifikacija

Eil Nr

Mokytojo vardas,pavardė

Patirtis

Kvalifikacinė kategorija

1

Tatjana Antipina

35 m.

Vyresnioji mokytoja

2

Žana Arapova

12 m.

Vyresnioji mokytoja

3

Ganna Dzyuban

13 m.

Mokytoja

4

Natalija Dunajeva

31 m.

Vyresnioji mokytoja

5

Andrej Denisenko

22 m.

Mokytojas metodininkas

6

Galina Jaurova

35 m.

Mokytoja metodininkė

7

Vita Pimpienė

21 m.

Mokytoja ekspertė

8

Violeta Pščelovskaja

20,6 m.

Vyresnioji mokytoja

9

Olga Šinkarenko

36

Mokytoja metodininkė

10

Leila Urmanova-Vnukova

34 m.

Mokytoja metodininkė

11

Vilija Žukauskienė

25 m.

Mokytoja metodininkė,

pavaduotoja ugdymui

 

Teirautis ir registruotis:

 

Vilija Žukauskienė, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 8 609 58 434

Leila Urmanova-Vnukova, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla, mokytoja, 8 687 73 897

Ganna Dzyubas, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla, mokytoja, 8 650 57 331

Olga Šinkarenko, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla, mokytoja, 8 614 78 739

Atnaujinta Sekmadienis, 01 Sausis 2017 15:44