Integruota muzikos-dailės pamoka „Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai vaikams“

 

Jau daugelį metų Č. Sasnausko menų mokyklą ir „Žiburio“ pagrindinę mokyklą sieja graži kūrybinė draugystė. Kartu rengiami ir vykdomi koncertai, paskaitos, projektai, kuriuose dalyvauja šių mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Č. Sasnausko menų mokyklos mokytoja metodininkė Nina Bacienė, projekto „Įžymių lietuvių kompozitorių kūryba“ autorė, kartu su „Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokytoja metodininke Loreta Čižiene gegužės 11 d. surengė integruotą muzikos-dailės pamoką „Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai vaikams“, kurioje dalyvavo šių mokyklų mokiniai ir mokytojai.

„Žiburio“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai nupiešė piešinius pagal iš anksto pateiktą užduotį - muzikos kūrinių pavadinimus: „Dvi ožiuko nuotaikos“, „Žiogo smuikelis“, „Žadintuvas“, „Mama“, „Vandens vabalų šokis“, „Saulės zuikutis“, „Valsas“ ir juos eksponavo renginio metu. Menų mokyklos auklėtiniai: Beata Skukauskaitė, Ugnė Makūnaitė, Gabrielė Bartkutė, Aleksandr Oščepkov ir smuikininkų ansamblis (vadovė Ieva Gudienė) iliustravo muzikos kūrinius.

Po kiekvieno atlikto kūrinio mokytoja L. Čižienė vedė diskusiją su mokiniais: ar piešinys atitiko kūrinio charakterį, vaizdinį?

Renginio lektorė - Č. Sasnausko menų mokyklos vyresnioji mokytoja Loreta Gaivenytė - vaizdžiai pristatė šiuolaikinius lietuvių kompozitorius: V. Blūšių, V. Bagdoną, D. Kairaitytę, kurių pjeses atliko vaikai. Su kompozitorių V. Majorovo ir L. Povilaičio kūryba trumpai supažindino mokytoja N. Bacienė.

Renginį užbaigė respublikinio Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatė „Bernų kapela“, vadovaujama I. Gudienės. Juk liaudies muzika įtakoja kiekvieno kompozitoriaus kūrybą, ir iš jos semiamasi kūrybinio įkvėpimo ir idėjų.

Šis renginys – tai puiki mokinių ir mokytojų bendravimo forma, tai dar viena galimybė išreikšti save per muziką ir dailę, įgyti naujų kompetencijų ir, be abejo, patirti daug gerų emocijų.

Atnaujinta Antradienis, 16 Gegužė 2017 07:47