KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ PYNĖ“

2017 M. SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „MOKYMOSI GALIA IR ŽAVESYS“

VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLA

(Festivalio g. 3A, Visaginas)

 

(nuotraukos čia)

(video čia)

2017 m. lapkričio 20 – 26 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę - aštuonioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi galia ir žavesys“.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, siekdama atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo svarbą visuomenei, lietuvių kalbos unikalumą ir originalumą, gerinti lietuvių kalbos žinias įvairiose visuomenės grupėse, skatinti domėjimąsi kalba, 2017- uosius metus paskelbė Lietuvių kalbos kultūros bei Tautinio kostiumo metais.

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytojai šį rudenį, kada gamtoje ir sieloje ima trūkti spalvų, pakvietė praturtinti savo kasdienybę „Lietuviškų melodijų pyne“.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo suteikta galimybė įvairaus amžiaus grupių žmonėms įgyti lietuvių liaudies muzikos istorijos žinių, susipažinti su pasirinkto instrumento grojimo technika, sudarytos sąlygos tikslingai praleisti laisvalaikį ir integruotis į kūrybinį muzikavimo liaudies instrumentais procesą.

Mokytojams, dirbantiems menų mokykloje ir valdantiems vieną instrumentą, buvo suteikta galimybė pagroti ir pamuzikuoti kitu pasirinktu instrumentu. Šių kūrybinių dirbtuvių metu susibūrė du kolektyvai. Tai dainuojančių kanklininkių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Skaidrūnės Baliūnaitės bei liaudies dainų ir šokių ansamblis „Suburtinis“, vadovaujamas mokytojos Ievos Gudienės. Visi dalyviai stropiai mokėsi ir repetavo: šoko, grojo pasirinktais instrumentais, dainavo. Lapkričio 22 dieną visi susitiko bendrame koncerte, kuriame skambėjo įvairios lietuvių liaudies melodijos ir dainos, šokėjos sukosi linksmuose rateliuose. Griaudėjo gausūs aplodismentai ir susižavėjimo šūksniai.

„Lietuviškų melodijų pynėje“ suartėjo giminingos sielos - žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus prisiliesti prie lietuvių liaudies melodijų lobyno, praturtinti savo laisvalaikį ir įgyvendinti savo svajones.

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos

mokytoja Rita Kuprinskaitė


PROGRAMA

2017-11-20

12.30-13.00 Dalyvių registracija (mokyklos foje)

13.00-13.45 Kūrybinių dirbtuvių atidarymas (didžioji salė)

Darbo grupių sudarymas

2017-11-21

13.00-13.45 Liaudies instrumentų pristatymas

Darbas grupėse (14 kabinetas, 19 kabinetas)

2017-11-22

13.00-13.45 Bendra repeticija, koncertas (didžioji salė)

LEKTORIAI:

Ieva Gudienė - vyresnioji mokytoja, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla.

Tel. mob. 8~68427185

Skaidrūnė Baliūnaitė - mokytoja metodininkė, Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla.

Tel. mob. 8~62464561

Atnaujinta Ketvirtadienis, 23 Lapkritis 2017 18:00