MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

 

Mokslas mokykloje mokamas.

Taikomos mokesčio už mokslą lengvatos.

Mokestis mažinamas atsižvelgus į moksleivių gabumus ir į tėvų (globėjų) socialinę padėtį.

Mokesčio dydį ir lengvatų taikymo tvarką nustato steigėjas.

Mokestis už mokslą sumokamas iki kiekvieno mėnesio 15 dienos.

Duomenys, reikalingi mokesčiui už mokslą pervesti:

Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla

Kodas 190243857

 

AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73 000

Sąskaitos Nr. LT607300010002620207

 

Mokant mokestį pavedimu arba grynaisiais pinigais banko skyriuose reikia nurodyti:

Mokėjimo paskirtyje arba pastabose vaiko vardą, pavardę ir už kokį laikotarpį mokama.

Pvz.: (vaiko) Vardenio Pavardenio mokestis už mokslą už 2016m. 9 mėn.

Iš anksto dėkojame laiku sumokėjus mokestį už mokslą!

 

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS


Atnaujinta Trečiadienis, 31 Sausis 2018 07:34