Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigų pavadinimas

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais, neatskaičius mokesčių 2015 metais

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

1162

1165

1189

1162

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

937

934 1016 991

Direktorės pavaduotoja ūkiui

559 568 578 651

Vyr. buhalteris

608

638

645

402

Buhalteris

187

187

188

186

Mokytojas

483

500

500

540

Vyr. mokytojas

595

606

633

671

Mokytojas metodininkas

645

623

620

767

Mokytojas ekspertas

1136

1134

1167

1231

Sekretorė

419

426

434

479

Elektrikas

113

156

156

109

Valytojas, sargas, budėtojas, kiemsargis rūbininkė

300

300

325

325

Muzikos instrumentų derintojas

172

527

503

511

Santechnikas

231

236

208

250

 

Darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis už 2015 metus

Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 17 d.  Nr. V- 635.

Atnaujinta Pirmadienis, 27 Birželis 2016 05:55