„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija jau devynioliktą kartą pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – suaugusiųjų mokymosi savaitę, skirtą atkurtos Lietuvos šimtmečiui „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos mokytojai ir šį rudenį, neliko abejingi kvietimui praturtinti savo kasdienybę, bei nupynė dainingą „Lietuviškų melodijų pynę“.

(nuotraukos čia)

Čia organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse buvo suteikta galimybė įvairaus amžiaus  grupių žmonėms įgyti lietuvių liaudies muzikos istorijos žinių, susipažinti su pasirinkto instrumento grojimo technika, sudarytos sąlygos tikslingai praleisti laisvalaikį ir integruotis į kūrybinį muzikavimo liaudies instrumentais procesą.

Mokytojams dirbantiems menų mokykloje, ir valdantiems vieną instrumentą buvo suteikta  galimybė pagroti ir pamuzikuoti kitu pasirinktu instrumentu. Šių kūrybinių dirbtuvių metu, susibūrė net du kolektyvai, tai  dainuojančių kanklininkių sansamblis,  vadovaujamas mokytojos Skaidrūnės Baliūnaitės, bei liaudies dainų ir šokių ansamblis „Suburtinis“ , vadovaujamas mokytojos Ievos Gudienės. Visi dalyviai stropiai mokėsi ir repetavo, šoko, grojo pasirinktais instrumentais ir dainavo. Po nuotaikingų repeticijų visi susitiko bendrame koncerte.  Čia skambėjo įvairios lietuvių liaudies melodijos ir dainos, šokėjos sukosi  linksmuose rateliuose. Griaudėjo gausūs aplodismentai ir susižavėjimo šūksniai – bravo.    „Lietuviškų melodijų pynėje“ suartėjo giminingos sielos: žmonės, kurie moko, mokosi ir kviečia mokytis kitus,  prisiliesti prie lietuvių liaudies melodijų lobyno, praturtinti savo laisvalaikį  ir įgyvendinti savo svajones.

Visagino Č. Sasnausko menų mokyklos

mokytoja Rita Kuprinskaitė


Atnaujinta Ketvirtadienis, 29 Lapkritis 2018 14:27