PRAKTIKUMAS „ŠIUOLAIKINIŲ BALTIJOS ŠALIŲ FORTEPIJONO MUZIKA VAIKAMS“

PRAKTIKUMAS „ŠIUOLAIKINIŲ BALTIJOS ŠALIŲ FORTEPIJONO MUZIKA VAIKAMS“

 

Vasario 8 d. mokykloje įvyko pedagogų, mokyklų vadovų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginys praktikumas „Šiuolaikinių Baltijos šalių fortepijono muzika vaikams“. Autorė – Eligija Balbierytė, II fortepijono skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė.

Praktikumas buvo skirtas neformaliojo vaikų švietimo muzikos (fortepijono) mokytojams, norintiems įgyti žinių ir kompetencijų apie šiuolaikinių Baltijos šalių kompozitorių kūrybą, fortepijono kūrinių interpretaciją.

Programos tikslai ir uždaviniai - pasidalinti darbo patirtimi, suteikti daugiau žinių apie šiuolaikinę Baltijos šalių fortepijono muziką, skleisti Baltijos šalių kultūrą ir gilinti žinias apie šiuolaikinės fortepijono muzikos interpretacijas.

Savo pedagogine patirtimi dalinosi Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos fortepijono ugdymo programos mokytojai.

Įdomiai ir detaliai pristatė šiuolaikinių lietuvių kompozitorių R. Šerkšnytės, G. Kalino ir D. Danilaičio fortepijono muziką bei atliko įvairios stilistikos fortepijono kūrinius vaikams ir jaunimui iš G. Kalino ir D. Danilaičio natų rinkinių direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė Vilija Žukauskienė.

Išsamiai supažindino su šiuolaikinių Latvijos kompozitorių J. Kepeto, R. Kalsonso,        J. Lipšano, J. Karlsono kūryba I fortepijono skyriaus vedėja, vyresnioji mokytoja Natalja Beločkina.

Įvairius kūrinių atlikimo ypatumus nagrinėjo ir savo patirtimi, renkant fortepijono klasės mokiniams programą, dalinosi II fortepijono skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė                                   Eligija Balbierytė. Ji apžvelgė Vilnio Salakso ir Vytauto V. Barkausko kūrinius fortepijonų ansambliui „Karnavalas“, „Linksmieji kalneliai“, „Preliudas in Bach“, „Miestas“, „Kai būna nuobodu“.

Kompozitorių E. Raginskio „Latgalos baladė“ ir V. Barkausko „Elegija ir fantastinė tokata“ kūrinius skambino mokinė Rostislava Kenebas. Vyresnioji mokytoja Žana Jankelevič kartu su mokine nagrinėjo kūrinių atlikimo meninius ir techninius sprendimo būdus ir pravedė edukacinę pamoką šiuolaikinės Baltijos šalių fortepijono muzikos interpretacijos tema.

Meistriškumo pamokoje su mokyklos mokiniais Anastasija Gubarenko, Darja Margun, Marija Semeneij, Uljana Bartkute, Artur Jegor Adamovič ir Aurelija Paškelevičiūte dirbo ir meninių - techninių problemų sprendimą, atliekant šiuolaikinius Baltijos šalių kompozitorių fortepijono kūrinius, detaliai aiškinosi mokytoja metodininkė Nina Bacienė. Buvo analizuojami kompozitorių      O. Beliukevičienės, J. Poriečio, V. Salakso, L. Krasinskos, J. Gaižausko, A. Bražinsko, A. Šenderovo kūriniai.

Vyresnioji mokytoja Ganna Dzyuban parengė praktikumo pranešimų video ir audio prezentacijas, su mokytoja Natalja Beločkina skambino fortepijonų ansamblį.

Praktikumą stebėjo Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos, Ignalinos, Zarasų muzikos ir meno mokyklų fortepijono ugdymo programos pedagogai. Stebėta patirtis seminare praktikume vertinga tiek mokytojams, tiek mokiniams. Visi turėjo galimybę gilinti mokymo ir mokymosi proceso valdymo, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, analizuojant kūrinius stebint ir aptariant darbo metodus, video, audio įrašus ir medžiagą.

Įgytas žinias ir kompetencijas mokytojai galės taikyti fortepijono pamokose ir rengiant mokinius IV Aukštaitijos ir Latgalos regionų šiuolaikinės Baltijos šalių fortepijono muzikos konkursui, kuris vyks šių metų kovo 15 d.

Vilija Ginaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.Atnaujinta Antradienis, 05 Kovas 2019 14:33