TEORINIS SKYRIUS

 

Teorinis skyrius – jungiamoji grandis tarp visų mokykloje esančių specialybių. Dėstomi dalykai - solfedžio, muzikos istorijos, harmonijos.

Skyriaus vedėja - vyresnioji mokytoja Valerija Krasauskienė

Mokytojai:

Tatjana Antipina, vyresnioji mokytoja;

Jelena Krylova, vyresnioji mokytoja;

Raisa Markevič, vyresnioji mokytoja;

Marina Voitkevič, vyresnioji mokytoja;

Irina Zacharenko, mokytoja metodininkė

 

 

Solfedžio disciplinos mokoma pradiniame ir pagrindiniame muzikinio ugdymo etapuose. Muzikos istorijos - III-VII klasėse. Nuo 2008 m. taikoma elektroninių muzikos istorijos vadovėlių dėstymo metodika.

Harmonija dėstoma išplėstiniame ugdyme.

Muzikos teorijos skyriaus darbas neapsiriboja vien pamokų pravedimu, jis turi ir savo tradicinius renginius.

Nuo 1994 m., tradiciškai, kiekvienais metais, II-me mokslo metų pusmetyje vyksta mokinių savo kūrybos konkursas – festivalis ,,Mes taip matome pasaulį“. Mokiniai šiame konkurse atlieka savo kūrybą, pateikia, kuriamų pjesių tema, piešinėlius, poeziją. Geriausi kūriniai publikuojami muzikiniuose albumuose ir juos gali atlikti kiti jaunieji muzikantai.

2003 m. mokyklos 25 metų jubiliejaus proga, išleistas pirmasis Č. Sasnausko muzikos mokyklos muzikinis kūrybinis žurnalas ,,Visaginiečių šaltinėlis“, skirtas mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams. Tai mokytojų ir mokinių išreikštos mintys apie pasirinktas specialybes.

2005 m. išleista antra papildyta knygelė ,,Mano tėvynė Visaginas“. Leidinys puikiai įvertintas mokytojų respublikiniame metodiniame centre. Jaunųjų kompozitorių, I - V klasių mokinių kūrybos albumas - vaikų fantazijos pavyzdys išreikštas muzikos garsais, piešiniais ir poezija.

2007 m. konkursas – festivalis „Mes taip matome pasaulį“ įjungtas į edukacinę programą ,,Integracija į Lietuvos ir Europos muzikinę kultūrą“. Konkurse – festivalyje dalyvavo Ignalinos ir Utenos muzikos mokyklų mokiniai ir mokytojai. Patys ryškiausi tapo konkursai - festivaliai: ,,Mano Tėvynė Visaginas“ ir ,,Aukštaitija mano kraštas“. Šie konkursai, parodė didelį vaikų, besimokančių muzikos mokykloje, kūrybinį aktyvumą. Idėjos ir seminaro programos autorės - mokytojos metodininkės: Karina Gurina, Tamara Korikova, Leila Urmanova, Irina Zacharenko. Rengiant programą, didelis dėmesys buvo skirtas visaginiečių integracijai į Lietuvos ir Europos kultūrą, kūrybinio mąstymo vystymą ir kūrinio charakterio atskleidimą.

Šuose konkursuose dalyvauja įvairių specialybių mokiniai su savo mokytojais, aktyviai savo kūrybos konkursams mokinius ruošia vyr. mokytoja Marina Voitkevič. Jaunųjų kompozitorių koncertai įjungti į projektą ,,Muzikos svetainė“, skirtą ikimokyklinėms įstaigoms ir bendrojo lavinimo mokykloms.

Nuo 2010 metų, į konkursą-festivalį ,,Mes taip matome pasaulį“ planuojame pakviesti dalyvauti visų specialybių mokytojus.

Nuo 1999 m., kiekvieną rudenį, I-me mokslo metų pusmetyje pravedama II-III ir V-VI klasių mokinių, solfedžio olimpiada ,,Muzikos žinių šalyje“. Skyriaus mokytojos įdeda daug entuziazmo, naujų metodinių idėjų ir pasiūlymų šių olimpiadų pasiruošimui ir pravedimui. Olimpiadose dalyvauja daug mokinių, tai savotiška mokinių muzikinių žinių patikra.

Nuo 2005 metų skyrius sudaro 5-rių metų koncertų - paskaitų ciklo planus. Koncertuose gali dalyvauti visų skyrių mokiniai ir mokytojai. Koncertai - paskaitos temomis: 2006 m. ,,V. A. Mocartui – 250“ (mokyt. R. Markevič), 2007 m. ,,A. Petrovui atminti“ (mokyt. T. Antipina), 2008 m. ,,F. Šubertui – 210“ (mokyt. M. Voitkevič), ,,M. Glinkos 205–mečiui“ (mokyt. G. Grišina) ,,Nuo Baroko iki romantizmo“ ir kt. Koncertų – paskaitų ciklai tapo tradiciniais ir išaugo į didelį projektą. Visuose renginiuose, atvirose pamokose, koncertuose, paskaitose kūrybingai pritaiko kompiuterinę vaizdinę literatūrą mokyklos muzikos istorijos mokytoja metodininkė Liudmila Vitkovskaja.

Nuo 2002 m. skyriaus mokytojos su savo mokiniais dalyvavo Respublikiniuose solfedžio-muzikos teorijos, bei solfedžio-muzikologijos konkursuose „Dainuojanti plunksnelė“:

Mokytojos J. Krylovos mokinė Marija Tiurina 2005 m. apdovanota už kūrybinį darbą solfedžio-muzikologijos konkurse „Dainuojanti plunksnelė“.

Mūsų mokyklos auklėtiniai, stodami į aukštesnes muzikos mokymo institucijas, rodo geras muzikos teorijos žinias.

Atnaujinta Pirmadienis, 02 Sausis 2017 17:48