Administracija
Direktorius Alikas Milko

 

1990—1991 m. Visagino profesinėje technikos mokykla, fizikos ir informatikos  mokytojas, gamybinio mokymo meistras.
1991—1994 m. — LR muitinė ( nuo inspektoriaus iki kelio posto viršininko)

1995—  1996 m. — LR  pasienio policija. (Kontrolės grupės vadas)

1996—1997 m. Visagino „Ateities“ vidurinė mokykla, technologijų mokytojas

1997—2005 m. — Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla,  direktoriaus  pavaduotojas, mokyklos direktorius 2001—2005 m.

2000-2001 m LR. Seimo nario padėjėjas

2005 m. Visagino „Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius.
Nuo 2007 m. liepos 2 d. - Visagino savivaldybės administracijos direktorius

2011 m. vasarį išrinktas įVisagino savivaldybės tarybą.

Nuo 2011-04-13 atsisakiau  administracijos direktoriaus posto.

Nuo 2011-06-07 iki 2012-05   UAB ,,Energetikos montažas“ techninio direktoriaus  pavaduotojas.

Nuo 2013-2014 Gamybos bazės direktorius UAB ,,Gandras Energoefektas“ (Antrinių atliekų surinkimas, rūšiavimas ir pardavimas, techninės  bazės valdymas ir modernizavimas.

Nuo 2014-2017.12  UAB ,,Visagino linija“ projektų koordinatorius, mokymų koordinatorius.

IŠSILAVINIMAS:

Aukštasis universitetinis:

1971—1983 Švenčionių  Z. Žemaičio vidurinė mokykla.

1983—1984 Švenčionėlių kaimo technikos mokykla (elektrikas-vairuotojas).

Vilniaus Pedagoginis Universitetas , Fizikos fakultetas 1990m. ,,Techninės disciplinos ir darbai“ (pedagogas -inžinierius).

Baigtos magistrantūros studijos: VPU 2004m.  Edukologijos ( institucijų vadyba)


Atnaujinta Ketvirtadienis, 10 Sausis 2019 13:54
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Ginaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Ginaitienė - 1984 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, Klaipėdos fakultetus, muzikos mokytojo, choro dirigento specialybę ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykloje.

Nuo 1986 m. paskirta chorinio dainavimo-dirigavimo skyriaus vedėja.

Nuo 1994 m. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už fortepijono, chorinio dainavimo-dirigavimo, dainavimo skyrių veiklą.

2001 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2009 m. įgijo vadovo II kvalifikacinę kategoriją.

Vadovavo mokyklos jaunučių ir jaunių chorams, ruošė dirigentus, daug metų buvo apskrities ir miesto dainų švenčių dirigentė, organizacinio komiteto narė, chorų dalies koordinatorė, dabar dėsto dainavimo specialybės disciplinas. Su savo klasės auklėtiniais dalyvauja šalies, apskrities, miesto ir mokyklos koncertinėje, meninėje, muzikinėje projektinėje veikloje, projektų kūrimo darbo grupėse, konkursuose bei festivaliuose. Organizuoja ugdytinių kūrybinius ataskaitinius koncertus miesto visuomenei. Auklėtiniai yra šalies dainų švenčių dalyviai, respublikinių konkursų laureatai. Buvę dirigavimo, dainavimo klasės mokiniai toliau tęsia muzikines studijas šalies ir užsienio aukštesnėse mokyklose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei dirba muzikinį darbą.

Atnaujinta Trečiadienis, 09 Sausis 2019 07:10
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Žukauskienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Žukauskienė - 1991 m. baigė Vilniaus konservatoriją ir tais pačiais metais pradėjo dirbti Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykloje. 2008 metais baigė Vilniaus Edukologijos universitetą, muzikos mokytojo specialybę.

2002 m. paskirta I fortepijono skyriaus vedėja.

Nuo 2012 m. dirba direktorės pavaduotoja ugdymui, atsakinga už liaudies, styginių, pučiamųjų, papildomo instrumento, teatro (choreografijos) skyrių veiklą.

1999 m. suteikta vyresniojo mokytojo, vyresniojo koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija.

Daug metų akompanavo respublikinių „Dainų dainelės“, Balio Dvariono konkursų dalyviams, mokyklos chorams, dainavimo, styginių skyrių mokiniams. Nuo 2010 metų  - Visagino Kultūros ir meno tarybos pirmininkė. Dėsto fortepijono specialybės, privalomo, papildomo fortepijono disciplinas. Su savo klasės auklėtiniais dalyvauja miesto ir mokyklos koncertinėje, konkursinėje veikloje, festivaliuose. Mokyklos, apskrities, respublikiniuose konkursuose, meninėje, muzikinėje projektinėje veikloje. Aktyviai dalyvauja koncertinėje, projektinėje veikloje.  Organizuoja ugdytinių kūrybinius ataskaitinius koncertus miesto visuomenei. Kasmet visi jos klasės ugdytiniai dalyvauja mokyklos Savos kūrybos festivalyje. Buvę mokinai toliau tęsia muzikines studijas šalies aukštesnėse mokyklose.

Atnaujinta Trečiadienis, 09 Sausis 2019 07:10
 
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Sigita Šilova

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Sigita Šilova - dirba nuo 1992 m.

Atsakinga už mokyklos ūkio veiklą.

Atnaujinta Trečiadienis, 09 Sausis 2019 07:11